Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo

Projekty, Regulátory

Cíl projektu

Cílem projektu nemocnice Znojmo bylo dodat jednotku, která bude větrat pracoviště a pokoje JIP. Jednotka udržuje konstantní průtok vzduchu na přívodu a odvodu (tzv. konstantní přetlak vzduchu z JIP ven). Pomocí elektrického ohřívače vzduchu pak udržuje požadovanou teplotu větracího vzduchu.

Časový program je nastaven tak, aby přes den byla vyšší teplota/vzduch a naopak v noci dochází ke snížení teploty/vzduchu a tím i snížení hlučnosti.

Montáž regulace

Průběh spolupráce

Nejprve jsme se pečlivě seznámili s celým objektem nemocnice Znojmo a technologickým řešením. Na základě získaných podkladů kreslíme v programu AutoCad hrubé schéma, které zabere 1-2 dny.

Při výrobě, montáži a zkoušení se schéma postupně ladí tužkou. Po důkladném odladění se teprve nakreslilo pečlivé zapojení dle skutečného stavu. To zabralo další jeden den.

Úkolem bylo dodat, osadit a zapojit potřebná čidla, motory a snímače. Současně je nutné řídit otáčky obou ventilátorů a spínat výkonové stupně elektrického ohřívače vzduchu.

Paralelně jsme navrhovali i regulaci (regulátory řady Siemens SYNCO 700) a její realizaci (rozvaděč, jeho výroba, zapojení, oživení, předání, zaškolení, revize elektro, dodání dokumentace…)

Ve finální části řešíme dokumentaci celé regulační soustavy. Dokumentace musí mít náležitosti dle vyhlášky, která zahrnuje:

  • Technickou zprávu
  • Schéma technologie
  • Obvodové zapojení
  • Výkaz výměr
  • Zakreslení do půdorysu
  • Zprávu o revizi el. instalace
  • Manuály k výrobkům
  • Záruční listy
  • a jiné.
Návrh technologie soustavy

A to je všechno?

Teď je řada na váš projekt